Liikunnan lisäämisellä luovuutta ja tehokuutta työyhteisöön?

Liikunnan eri muodot voivat avata monia luovuuden lukkoja

Liikunnalla lisää tarkkuutta ja suorituskykyä


Liikunta tarjoaa työntekijälle sekä koko yritykselle paljon muutakin kuin pelkästään parempaa fyysistä kuntoa työyhteisössä. Liikunnan hyödyt tiedetään vaikuttavan positiivisesti myös verenpaineeseen, elintapasairauksien torjuntaan, parantavan sydänterveyttä sekä vaikuttavan mielialaan muun muassa vähentämällä masennuksen oireita. Liikunta kaikissa sen muodoissa on usein hyvin laiminlyöty asia digitalisoituvassa yhteiskunnassamme.
Liikunnalla on etenkin huomattu olevan positiivisia vaikutuksia oppimiseen, mutta etenkin luovassa työssä sen monipuolinen lisääminen voi olla avainasemassa työn tehokkuuteen ja lisä luovuuteen.  

Moni liikuntaa aktiivisesti harrastava on voinut huomata sen, kuinka uusia ideoita syntyy kuin tyhjästä juuri silloin kun et itseasiassa ole työpöytäsi ääressä. Omassa suunnittelutyössä huomaan usein, että parhaat ideat syntyvät usein kuntosalilla, vaikka aivoni eivät silloin ole työtilassa. Sarjataukojen aikana mieleeni tulee kuin salamana kirkkaalta taivaalta uusi idea, mikä saattaisi hyödyttää ja kehittää yritystoimintaani. Tämän vuoksi kännykkäni muistiinpanolista on järjettömän pitkä, täynnä uusia ja vanhoja ideoita, jotka ovat ikään kuin työstetty omassa pienessä ajatushautomossani. 

Liikunnan on todistettu eri tutkimuksissa jo pitkään vaikuttavan positiivisesti kognitiiviseen oppimiseen, osalle se voi tarkoittaa nopeampaa suorituskykyä ja parempaa tarkkuutta. Tutkimuksissa on havaittu myös se, että aktiiviset yksilöt voivat olla hiukan passiivisia yksilöitä innovatiivisempia ja idearikkaampia.
Vaikutuksen oletetaan johtuvan liikunnan aikaansaamasta vilkkaammasta verenkierrosta aivoihin, josta voi seurata päättelykykyyn sekä muistiin tehostumista. Liikunnan tiedetään myös voivan tehostaa uusien aivosolujen muodostumista.

Liikunnalla lisää luovuutta työpäivään?


Graz yliopiston teettämässä tutkimuksessa 2020 pyrittiin selvittämään liikunnan vaikutus itse luovuuteen. Tutkimus osoitti sen, että henkilöt, jotka olivat fyysisesti aktiivisia arjessaan, olivat myös enemmän luovia.

Muut tutkimukset ovat osoittaneet myös, että kävelylenkki voi olla avain, joka avaa juuri luovuuden lukot aivoissa, sen parantaessa päättelykykyä sekä hajautuvaa ajattelua. Kävelylenkki onkin ollut käytössä monilla kirjailijoilla, kun on päädytty umpikujaan kirjoittamisen kanssa. Kävelylenkin hyöty on se, että sen voi suorittaa jopa kahvitauolla työpäivän aikana.

Liikunta on hyvä tapa nollata aivot hetkeksi, sillä urheilusuoritusta tehdään usein aivot ”tyhjinä”, tämän vuoksi uusien ideoiden syntyminen on helpompaa, etenkin kun stressitekijät unohtuvat liikkuessa. Googlen tiedetään olevan yksi fyysisen hyvinvoinnin edelläkävijä ja suosivan esimerkiksi hyvin joustavaa mallia, jossa työntekijä voi soveltaa liikuntatottumukset hänelle sopivaan hetken, jopa kesken työpäivän.

Lopuksi liikunnan tiedetään vapauttavan myös hyvänolon hormoneja, on siis mahdollista, että osalla meistä hyvä olo toimii linkkinä, joka yhdistää liikunnan ja luovuuden keskenään ja tekee meistä luovempia työssämme.

Oletko huomannut fyysisellä aktiivisuudella olleen yhteyttä luovuuteesi? Missä luovuutesi kukkii?

Kuntohelppi tarjoaa yrityksille ratkaisuja niin yksilön tai koko organisaation liikuttamiseen. Meidän kautta on mahdollista muun muassa päästä liikkumaan yhdessä tai yksilöllisiin ohjauksiin. Inspiroivat luentomme ovat myös tapa lisätä liikunnan hyödyistä saatua tietotaitoa, joka voi ohjata työntekijät kohti parempia valintoja arjessa.

www.kuntohelppi.fi/palvelut


Kirjoittaja,
Atte Lindberg
Kuntohelppi TJ
Hyvinvointialan ammattilainen, Biologian FM, Personal Trainer, Urheiluhieroja

Sisällysluettelo