Näistä syistä yrityksen kannattaa kannustaa työntekijöitänsä liikkumaan!

miksi yrityksen kannattaa kannustaa työntekijöitänsä liikkumaan
Liikunnan tuomat edut ovat suhteessa muihin etuihin valtavat, sillä niiden tuomat vaikutukset työtehokkuuteen ja sairaspoissaolojen minimointiin on merkittävä.

Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää pitää huolta työntekijöiden hyvinvoinnista. Tässä blogikirjoituksessa paneudumme enemmän fyysiseen hyvinvointiin ja sen tärkeyteen ajatellen hyötyjä, joita yritys saa panostamalla työntekijöidensä liikuntatottumuksiin, joko kannustamalla liikkumaan enemmän vapaa-ajalla tai mahdollistamalla liikkuminen osana työpaikan aktiivitarjontaa.

Nykypäivänä vaikka työnantaja usein tarjoaakin liikuntaetuja yhdeksi vaihtoehdoksi, jolla hän pyrkii kannustamaan työntekijöitänsä liikunnan pariin, niin hyvin usein liikuntaedut jäävät käyttämättä tai ne halutaan korvata muilla eduilla, kuten hierontaeduilla.

Yrittäjän voi siis olla hyvin haastavaa kannustaa henkilöstöä liikkumaan, etenkin jos se ei toteudu jo valmiiksi arjessa.

Käymme seuraavaksi läpi muutaman asian, miksi juuri kannustimia liikkumaan pitäisi edelleen olla tarjolla, vaikka työyhteisön intressit olisi enemmän hierontapalveluun kallistuvia. Työpaikalla tehtävät lyhyet taukoliikuntakerrat ovat hyvä alku, mutta edelleen on hyvä miettiä tehokkaampia kannustimia työajan ulkopuolelle, sillä taukoliikunta on vain pieni osa siitä mitä pitäisi tehdä, jos halutaan parantaa hyvinvointia.

Työn- sekä vapaa-ajan passivisuus

Nykyään monen työnkuva on passiivista päätetyötä ja tämän lisäksi ruutuaika on kasvamassa päin työajan ulkopuolella. Passiivinen työnkuva rasittaa niska-hartiaseutua, aiheuttaa huonoa ryhtiä sekä lisää näin tarvetta hierontapalveluille ja sairaspoissaoloille, muun muassa lisäämällä lihaskireyksistä johtuvia päänsärkyjä tai migreenikohtauksia.

Hierontapalvelut ovat oiva tapa lievittää niska-hartiaseudun oireilua, mutta itse juurisyy on usein heikko lihaskunto, joka on hyvin usein syy itse kipuilulle.

Lihaskuntoharjoittelun ja liikkuvuuden parantaminen on todettu monesti tekevän hyvää toimistotyöläisille, sillä ne lisäävät liikkuvuutta yläselän alueelle sekä vahvistaa lihaksistoa, jotta kehon virheasennot eivät korostu.

Aktiivisen työn murheet

Fyysistä työtä tekevät työntekijät tekevät tuhansia nostoja työvuoronsa aikana. Työntekijät kantavat raskaita kuormia käsillään, pitävät käsiä kohoasennossa, joka jo itsessään vaatii keholta paljon. Mitä vähemmän aktiivisia lihaksia vahvistetaan ja liikutetaan työajan ulkopuolella, niin sitä isompi riski on sairaspoissaoloille, etenkin hyvin hektisinä työviikkoina.

Pelkkä työpäivän aktiivisuus ei siis aina ole hyväksi, vaikka askelmittari näyttäisi aina työpäivän jälkeen suurta numeroa. Monipuolisen liikunnan puute työntekijällä voi johtaa pitkässä juoksussa huonoon nivelten liikkuvuuteen, joka on yksi yleisin syy vammojen syntyyn. Heikot tukilihakset taas aiheuttavat rasitusta nivelille, etenkin polville, joista voi seurata työtapaturmia, kuten nivelsiderikkoja.

Tämän vuoksi fyysisesti aktiivinen työntekijä, hyötyy myös liikkumiseen kannustamisesta, liikkuminen voi poiketa toimistotyöläisen liikkumisesta eli sen voi kohdentaa juuri työnkuvaan sopivaksi osaavien valmentajien kautta.

Fyysinen aktivisuus terveyshyödyt

Säännöllinen liikunta vahvistaa sydäntä, parantaa verenkiertoa, edistää nivelterveyttä ja auttaa ylläpitämään terveen painon. Se vähentää myös riskiä sairastua moniin elintapasairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Fyysisesti terveemmillä työntekijöillä on todennäköisesti vähemmän sairaspoissaoloja ja parempi työtahti, mikä voi parantaa yrityksen tuottavuutta.

Liikunnan vaikutus stressiin, mielialaan ja masennuksen hoitoon

Stressi on yksi kasvava ongelma yhteiskunnassamme ja se yltää myös työikäisiin. Liikunta auttaa lievittämään stressiä, sillä liikunta lisää endorfiinien ja muiden eri mielihyvähormonien vapautumista. Mielialaan ja masennukseen liikunta on näyttänyt olevan oiva lääke vanhoissa, sekä nyt uusimmissa tutkimuksissa.

British Medical Journalin 2023 teettämässä tutkimuksessa liikunta on osoittanut olevan erittäin tehokas tapa ennaltaehkäistä ja torjua ahdistuneisuutta ja masennusta. Tutkimuksissa selvisi, että liikunta voi päihittää monet lääkkeet ja jopa psykoterapian masennuksen hoitomuotona eli liikunnan suosiminen ennaltaehkäisynä, hoitona tai osana hoitoa on enemmän kuin suositeltavaa ihan jokaiselle. Liikunta on ennaltaehkäisijänä myös mainio, sillä huonoja sivuvaikutuksia liikkumisella ei ole! Eikä liikunnan tarvitse olla kaikille samanlaista, jotta terveyshyötyjä saadaan irti.

Tutkimuksissa selvisi, että riittävä liikuntamäärä ajatellen mielenterveyttä näyttäisi tukevan kohtuullinen aerobinen liikunta tai vastusharjoittelu kolmesta neljään kertaan viikossa.

Osalle liikunta on oiva tapa purkaa tai hallita stressiä, sekä joskus pelkästään kävelylenkki tai joogatunti voi olla juuri oikea tapa rentoutua ja nollata aivot kovan työpäivän jälkeen, kevyt liikuntasuoritus voi auttaa meitä myös nukahtamaan paremmin iltaisin.

Tutkimuksissa selvisi, että liikunta voi päihittää monet lääkkeet ja jopa psykoterapian masennuksen hoitomuotona eli liikunnan suosiminen ennaltaehkäisynä, hoitona tai osana hoitoa on enemmän kuin suositeltavaa ihan jokaiselle

Liikunta ja luova työ

Luovassa työssä voi lyhyt taukoliikunta sekä liikunnan aktiivisempi harrastus olla erittäin suuressa roolissa työntekijöiden tuottavuutta silmälläpitäen. Liikunnan tiedetään vaikuttavan kognitiivisin taitoihin eli aivojen tiedonkäsittelytoimintoihin postitiivisesti. Säännöllinen liikunta muun muassa lisää hermosolujen välisiä yhteyksiä ja vahvistaa näin muistia ja oppimista, samalla se kehittää keskittymiskykyä sekä ongelmanratkaisukykyä. Parhaat luovat ideat syntyvät myös usein lenkkipolulla tai kuntosalilla kun tiedustamatta syntyy uusia ideoita liittyen työhön, joten liikuntatauko keskellä päivää voi osalla toimia ajatushautomona.

Tiimityö ja liikunta

Liikunnalliset aktiviteetit, kuten joukkuepelit tai ohjatut ryhmäliikuntakerrat, voivat edistää tiimityötä ja sosiaalista vuorovaikutusta työpaikalla. Haastavakin liikunta voi olla mukava tehdä työkavereiden kannustaessa ja näin työntekijöiden keskinäiset suhteet vahvistuvat ja työilmapiiri sekä tiimityöskentely voi parantua.

Kannattaako liikuntaeduista luopua tai korvata ne jollain muulla?

Liikunnan tuomat edut ovat suhteessa muihin etuihin valtavat, sillä niiden tuomat vaikutukset työtehokkuuteen ja sairaspoissaolojen minimointiin on merkittävä. Yksilöitä ei voi pakottaa liikkumaan, mutta kannattaa pyrkiä luomaan matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia yksilöille/ryhmille, jotta liikunta tuntuu mieluiselle ja josta kipinä aktiivisempaan liikuntatottumukseen saattaa syntyä.
Vaikka hyvinvointiedut ovat usein yksi toivotuimmista eduista yrityksen työntekijöiden keskuudessa, jättäen jälkeensä esimerkiksi liikuntaedut, niin silti työnantaja saa usein enemmän vastinetta rahoilleen kun liikuntaan panostetaan ensisijaisesti. Jos yksilöllä on vaikeaa saada itseään niskasta kiinni, voi liikuntaedut korvata esim. personal trainerin yksilöllisillä ohjauskerroilla, jolloin yksilö saa kaikkena vun liikunnan aloittamiseksi turvallisesti ja kehittävästi.

Kuntohelppi tarjoaa yrityksille ratkaisuja niin yksilön tai koko organisaation liikuttamiseen. Meidän kautta on mahdollista muun muassa päästä liikkumaan yhdessä tai yksilöllisiin ohjauksiin. Inspiroivat luentomme ovat myös tapa lisätä liikunnan hyödyistä saatua tietotaitoa, joka voi ohjata työntekijät kohti parempia valintoja arjessa.

www.kuntohelppi.fi/palvelut

Kirjoittaja,
Atte Lindberg
Kuntohelppi TJ
Hyvinvoinnin ammattilainen, Biologian FM, Personal Trainer, urheiluhieroja

Sisällysluettelo