Sopimus­ehdot

Sopimus astuu voimaan kun asiakkaalle on toimitettu ensimmäiset materiaalit valmentajien toimesta. 

Lasku toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Sopimuksen voi perua 14 vrk sopimuksen teon jälkeen jos palvelun tarjoaja ei ole toimittanut vielä mitään materiaaleja eikä ohjauksia ole ollut. Mikäli materiaaleja on toimitettu tai ohjauksia on ollut, on palvelun tarjoaja oikeutettu laskuttamaan nämä.

Palveluiden hinnat on määritelty tilatun tuotteen kohdalla tai ne on erikseen sovittu. Hinta sisältää arvonlisäveron. Maksamatta jääneestä maksusta lähetetään maksumuistutus 14 vrk kuluttua eräpäivästä, huomautusmaksu on 5 €. Toistuvan muistutuksen jälkeen valmentajilla on oikeus siirtää maksu perintään. Tässä tapauksessa asiakas vastaa perintäkulujen maksamisesta.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Valmennuksilla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia säännöllisyydestä, jatkuvuudesta sekä määrätietoisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Asiakkaan vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita.
Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja ohjausaikoja. Jos asiakas ei saavu ohjaukseen, sitä ei hyvitetä valmentajien toimesta.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset valmennukseen liittyvät kulut, kuten esimerkiksi kuntosalimaksun.
Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen valmennukseen liittyvistä riskeistä ja noudattaa ohjeita omalla vastuullaan. Valmennuksen aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten, sairaustapausten ja rasitusvammojen kohdalla asiakas huolehtii itse omista tapaturma- ja vapaa- ajan vakuutuksistaan.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajia valmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, lääkehoito ja sen muutokset, suuret elämänmuutokset).

Kaikki asiakkaan saama materiaali on valmentajien laatimaa. Materiaalien jakaminen ja käyttäminen muuhun kuin asiakaskäyttöön on ehdottomasti kielletty. Muusta käytöstä tulee aina sopia erikseen valmentajien kanssa.

Valmentajan vastuut ja velvollisuudet

Valmentajat sitoutuvat valmentamaan asiakastaan parhaan kykynsä mukaan. Valmennuksen perustana on asiakkaan täyttämä esitietolomake. Valmentajat sitoutuvat ohjaamaan asiakasta pienryhmässä sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa, olemaan ajoissa harjoituspaikalla ja läsnä harjoitustapaamisissa. Valmentajat sitoutuvat vastaamaan asiakkaan sähköpostikysymyksiin viiden arkipäivän sisällä ja puhelinsoittoihin arkisin 9-18 välisenä aikana tai soittamaan takaisin ollessaan estynyt vastaamiselta. Valmentajat sitoutuvat tiedottamaan asiakastaan sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista kuten lomista, sairastumisesta tai harjoitustapaamisten siirtämisestä.

Asiakastietojen käsittely ja luottamuksellisuus

Kaikki valmennuksiin ja ohjelmiin liittyvät asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.